1/8/14

Διακοπή λειτουργίας συλλογικής κουζίνας

Η Παρασκευή 1/8 θα είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας της συλλογικής κουζίνας για το καλοκαίρι. Νεώτερα από Σεπτέμβρη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: