18/1/13

Κυριακή 20/1, 11:00, χώρος εκδηλώσεων Ασυρμάτου: 2η Συνάντηση Αγώνα

Την Κυριακή 20/1 στις 11:00 καλούμε στη 2η συνάντηση αγώνα στο χώρο εκδηλώσεων του πάρκου Ασυρμάτου. 

Στις 16/12 είχε πραγματοποιηθεί η 1η συνάντηση με δεκάδες συμπολίτες μας από το Μπραχάμι και τη Δάφνη, που συμμετέχουν σε ανοικτές κοινωνικές διαδικασίες στις γειτονιές μας και σε πολιτικές ή εργατικές συλλογικότητες. 

Ήταν γενική η διαπίστωση ότι χρειαζόμαστε μία ευρύτερη συσπείρωση δυνάμεων που αντιστέκονται στην επίθεση που δεχόμαστε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Μία συνάντηση που θα λειτουργεί ως τόπος έκφρασης όλων όσων αντιστέκονται και ως τόπος διερεύνησης δυνατοτήτων για δράσεις. Που θα αποτελεί το κομβικό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, αλλά και συντονισμού, των πολύμορφων κινήσεων αυτο-οργάνωσης που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή μας. Που θα καλλιεργεί και ενισχύει τις πρωτοβουλίες προσφοράς και αλληλοβοήθειας μεταξύ μας.

Συμφωνήθηκε η συνάντηση αγώνα να λειτουργεί στη βάση της συνέλευσής της, χωρίς ειδικούς και αρχηγούς. Προσπαθώντας να δράσει με ομοφωνία στα 3-4 σημεία που οι συμμετέχοντες συμφωνούν με όρους ισοτιμίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: